Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawozdanie roczne z zamówień publicznych za 2023 r.

2024-02-19

Plan zamówień publicznych na 2024 r.

2024-02-15

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, będącej mieszkańcem Gminy Bobrowniki, w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

2024-02-05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, spełniający wymogi zawarte w SWZ, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. Oferty należy składać na platformie e-Zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2024 r. o godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 12.02.2024 r. o godz. 9:05

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Wieczorek
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Szołtysik
Liczba odwiedzin:14324