Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r.

Plan zamówień publicznych na 2020r.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Plan zamówień publicznych na 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bobrowniki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w 2020 roku”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bobrowniki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w 2020 roku”

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach na podstawie z art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 12,00.

 

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bobrowniki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w 2020 roku”