Telefony - BIP Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c 42-584 Dobieszowice

Bip OPS w Bobrownikach

Telefony

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dom Dziecka w Sarnowie: 32/ 267-21-46

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy OPS w Bobrownikach: 32/ 287-78-63

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Gminy w Bobrownikach: 32/ 287-78-83

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie: 32/ 267-81-08

Urząd Gminy w Bobrownikach– Zarządzanie Kryzysowe: 32/ 287-78-83 w.35

Kurator Sądowy Sąd Rejonowy w Będzinie: 32/ 368-81-03

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie: 32/ 267-30-03

Pogotowie Ratunkowe: 32/ 267-36-10 lub 999

Ogólnopolski Numer Ratunkowy: 112

Policja – Komisariat Policji w Wojkowicach: 32/ 269-17-10 lub 997

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Będzinie: 32/ 267-50-31 lub 998

Starostwo Powiatowe Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Będzinie: 32/ 368-07-38

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Będzinie: 32/ 267-36-57

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie: 32/ 267-44-18

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Wieczorek
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Szołtysik
Liczba odwiedzin:1448