Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bobrowniki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w 2021 roku” - BIP Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c 42-584 Dobieszowice

Bip OPS w Bobrownikach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bobrowniki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w 2021 roku”

18 listopada 2020

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach na podstawie z art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej t. j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 4 grudnia 2020 roku o godz. 12,00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Bobrowniki
Data utworzenia:2020-11-18
Data publikacji:2020-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Bożek
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Wieczorek
Liczba odwiedzin:472